Overzicht

Welkom bij mommywish.com (“Site” of “wij”). Lees voordat u deze website gebruikt de volgende basisregels voor het gebruik van mommywish.com zorgvuldig door. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of contentproviders zijn.

Houd er rekening mee dat uw gebruik van mommywish.com uw onvoorwaardelijke instemming vormt om zich te houden aan en gebonden te zijn aan de regels, het beleid, de richtlijnen en de voorwaarden van deze services. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, bezoek deze Website dan niet en gebruik geen Services.

We behouden ons het recht voor om informatie op deze website te corrigeren, te wijzigen en bij te werken. Controleer regelmatig de meest recente versie van deze Voorwaarden. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot deze website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

 

1.Gebruikersverplichtingen
Toegang tot of gebruik van deze website betekent:
- U bent zestien (16) jaar of ouder, of de wettelijke meerderjarige leeftijd in het land waar u woont (welke van de twee het grootst is) en u gaat akkoord met deze Voorwaarden. Als je niet aan de leeftijdsvereisten voldoet, gebruik deze website dan alleen onder toezicht van je ouder of wettelijke voogd.
-U stemt er ook mee in om te voldoen aan alle toepasselijke lokale, staats- en nationale wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van deze website.
-U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord. Als uw wachtwoord zonder toestemming wordt gebruikt of als de veiligheid van deze website wordt geschonden, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
-U mag deze website alleen gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en u mag deze website of enige inhoud niet gebruiken voor commerciële, illegale of ongepaste doeleinden.
-U moet altijd waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie verstrekken.
-Je mag geen wormen, virussen of destructieve code verspreiden.
-Een schending of schending van een voorwaarde zal ertoe leiden dat uw service onmiddellijk en zonder kennisgeving wordt beëindigd.
Als mommywish.com van mening is dat het gedrag van de klant in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor de belangen van mommywish.com, behouden we ons het recht voor om service te weigeren, het account te beëindigen en/of de bestelling naar eigen goeddunken te annuleren.

 

2.Gegevens- en informatiebeveiliging
We respecteren uw privacy en doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Om betere producten en diensten te kunnen leveren, moet u echter de ontvangst en verzameling van bepaalde informatie op deze website begrijpen, erkennen en ermee instemmen.
Op de persoonsgegevens die u via de website verstrekt, is altijd ons privacybeleid van toepassing. Lees ons privacybeleid om te begrijpen hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven.
 
3.Intellectuele eigendom
U erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op materiaal of inhoud op mommywish.com altijd toebehoren aan ons of aan degenen die ons toestemming hebben gegeven om het te gebruiken. Onze website is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie op deze website niet gebruiken voor commerciële of illegale doeleinden.
We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van alle derden en zetten ons in voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Als u van mening bent dat de producten of diensten op onze website inbreuk maken, neem dan contact met ons op zodat we onmiddellijk actie kunnen ondernemen. Lees onze copyrightverklaring voor meer informatie.

 

4.Handelsregels
U erkent en gaat ermee akkoord dat alle producten die op mommywish.com zijn gekocht, onderhevig zijn aan onze verzendinformatie en voorwaarden voor retourneren en ruilen.
4.1 Bestelling geaccepteerd
Houd er rekening mee dat beperkingen op het aantal aankopen, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of onze detectie van kredietfraude ertoe kunnen leiden dat we uw bestelling niet kunnen accepteren en annuleren. We behouden ons het recht voor om een ​​bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, zullen we je hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres of telefoonnummer dat je hebt opgegeven bij het plaatsen van je bestelling.
4.2 Elektronische handtekeningen en overeenkomsten
U erkent en gaat ermee akkoord dat u door op een van de knoppen "Verzenden", "Betalen", "Ik accepteer" of "Bevestigen" te klikken akkoord gaat met al ons beleid en onze voorwaarden en dat uw inzending op deze manier een wettelijk bindende elektronische handtekening vormt en een juridisch bindend contract ondertekenen. U erkent dat uw elektronische indiening uw toestemming vormt en gebonden is aan ons beleid en onze voorwaarden.
4.3 Kleur en maat
Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de productbeschrijvingen en specificaties juist zijn. De individuele kleurinstellingen van het beeldscherm kunnen echter tot kleurverschillen leiden. We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.
En voor de maat kunnen er verschillende meetmethoden zijn en een fout van 2-4 cm.
4.4 Verzending
Om ervoor te zorgen dat de levering succesvol is, moet u ervoor zorgen dat u ons het juiste en gedetailleerde verzendadres en contactgegevens verstrekt. Verzendkosten en levertijd variëren afhankelijk van de verzendmethode en het land van bestemming. Let op onze verzendgegevens.
4.5 Eigendom en risico van verlies
Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte producten gaat over op de koper wanneer de goederen worden overhandigd aan de expediteur, vervoerder of vervoerder of bedrijf. In bovenstaand geval kan de koper aanspraak maken op de vervoerder voor schade tijdens transport of levering.
4.6 Douane- en omzetbelasting
Belastingregels verschillen in elk land/regio en het kan zijn dat u zelf douanerechten en een aantal gerelateerde kosten moet betalen. Maak uzelf vertrouwd met de belastingregels van uw land/regio voordat u bestelt.
4.7 Retourneren en ruilen
We hopen dat je tevreden bent met de goederen die je bij mommywish.com hebt gekocht. We kunnen echter niet garanderen dat een product of dienst die u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen zal voldoen. Als je het product wilt retourneren, lees dan ons retour- en omruilbeleid.
4.8 Commentaar
Wanneer u opmerkingen indient bij mommywish.com, moet u ervoor zorgen dat:
-De inhoud die u indient, is niet in strijd met het auteursrecht, handelsmerk of privacy van derden
-De inhoud die u indient is niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend
-De inhoud die u indient bevat geen laster, raciale of religieuze vooroordelen, bedreigingen of beledigende taal
-De inhoud die u indient, mag geen computervirussen of andere schadelijke software bevatten
-U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid
-Voor alle inhoud die u indient, verleent u mommywish.com het recht om alle inhoud te gebruiken, kopiëren, wijzigen en verwijderen zonder u enige vergoeding te betalen.
Begrijp alsjeblieft dat we niet verplicht zijn om opmerkingen vertrouwelijk te houden, opmerkingen te vrijwaren of te reageren op opmerkingen.
Als we denken dat uw opmerking in strijd is met de richtlijnen of enige andere bepaling van deze Servicevoorwaarden, hebben we het recht om die opmerking te verwijderen.
 
5.Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen
Als de persoonlijke informatie die u ons verstrekt onjuist is of is gewijzigd, kunt u deze wijzigen in "Mijn account" of contact met ons opnemen om de fouten met betrekking tot de persoonlijke informatie die tijdens het aankoopproces zijn verstrekt, te corrigeren.
Soms kan bepaalde inhoud of informatie op onze website technische, fotografische of typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als informatie onnauwkeurig is, kunnen we op elk moment fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen corrigeren, informatie bijwerken of bestellingen annuleren.
Door mogelijke wijzigingen in relevante wet-, regelgeving of technologieën kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig en actueel is. We zijn niet verplicht om relevante informatie bij te werken. Daarom is de informatie op de website alleen ter referentie. Als u fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen aantreft in de informatie op de website, neem dan contact met ons op.

 

6.Links naar sites van derden
Om onze bezoekers een betere ervaring te bieden, kan mommywish.com links naar websites van derden bevatten. Dit is echter alleen voor het gemak van klanten en betekent niet dat mommywish.com verantwoordelijk is voor de inhoud of werking van websites van derden. We maken duidelijk dat we niet verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de inhoud, producten of diensten van websites van derden. Daarom moet u zelf het risico dragen om websites van derden te bezoeken. Meestal hebben websites van derden hun eigen servicevoorwaarden en privacybeleid. Lees het alstublieft zelf voordat u hun website gebruikt en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Als u een klacht, claim, bezorgdheid of vraag heeft over een product van een derde partij, dient u deze door te verwijzen naar de derde partij.

 

7.Verboden gedrag
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, verklaart en garandeert u dat u deze website niet zult gebruiken om:
-Elk onwettig doel (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, smaad, bedreigingen of andere wetten met betrekking tot rechten) of anderen aanmoedigen of opdragen dit te doen
-Obscene of immorele doeleinden, of anderen aanmoedigen of opdragen dit te doen
-intimiderend, grof, grof, kwetsend, lasterlijk, intimiderend of bedreigend taalgebruik
-Discriminatie op basis van geslacht, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap
-Feiten verdraaien, valse of misleidende informatie overbrengen
-Upload of verzend virussen of andere kwaadaardige code, bestanden of programma's
-Verzamel, bewaar of volg persoonlijke informatie van individuen
-Ongeautoriseerde reclame, spam, piramidespelen of andere vormen van verzoeken om gebruikersinhoud
-Schadelijk voor de reputatie van mommywish.com
Als we vaststellen dat u een verbod overtreedt, zullen we uw gebruik van die service of een gerelateerde website onmiddellijk beëindigen.

 

8.Beperking van aansprakelijkheid/Afwijzing van garanties
Voor zover toegestaan ​​door de wet, geven we geen enkele garantie of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van toepasbaarheid, niet-inbreuk, veiligheid of nauwkeurigheid.
Wij garanderen niet:
-De inhoud, producten of diensten die op de website worden aangeboden, voldoen aan uw eisen
-De service wordt niet onderbroken, geannuleerd of foutloos
-De kwaliteit van elk product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt, zal aan uw verwachtingen voldoen
-Alle fouten in de service worden gecorrigeerd
-De site is 100% veilig
-De informatie op de website is juist en betrouwbaar
Niettegenstaande het voorgaande, zal onze aansprakelijkheid niet worden uitgesloten of beperkt in de volgende omstandigheden:
-Als onze nalatigheid de dood of persoonlijk letsel tot gevolg heeft
-In geval van fraude
-Alle zaken waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.
 
9.Oncontroleerbare gebeurtenis
mommywish.com draagt ​​geen verantwoordelijkheid voor de onmogelijkheid of niet-uitvoering van het contract als gevolg van de overeengekomen overmacht. We zullen u echter tijdig op de hoogte stellen en binnen een redelijke termijn de nodige ondersteunende documenten verstrekken om eventuele schade die u lijdt te beperken.
Overmacht verwijst naar elk gedrag, elke gebeurtenis, nalatigheid of ongeval die buiten onze controle ligt en die niet kan worden voorzien, vermeden of verholpen.
Oncontroleerbare gebeurtenissen omvatten voornamelijk, maar niet uitsluitend, de volgende situaties:
-Natuurrampen zoals tyfoons, hagel, aardbevingen, tsunami's, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, aardverschuivingen
-Overheidsacties, zoals onteigening
-Sociale abnormale gebeurtenissen zoals oorlogen, gewapende conflicten, stakingen, rellen, enz.

 

10.Beëindiging
Deze gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons een e-mail te sturen dat u onze Service of onze Website niet langer wenst te gebruiken.
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we uw account onmiddellijk kunnen beëindigen, uw toegang beperken of uw account opschorten op basis van een van de volgende voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving als de volgende voorwaarden zich voordoen:
-Fraude, bedrog of illegale activiteiten
-Schending van deze voorwaarden
-Vereist door relevante wetshandhavingsinstanties
-Beveiliging of technische problemen
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige beëindiging, beperking van toegang en/of opschorting van uw account. Een dergelijke beëindiging heeft geen invloed op onze rechten, beperkingen of verklaringen onder deze Overeenkomst.

 

11.Scheidbaarheidsclausule
Het is mogelijk dat bepaalde rechtsgebieden bepaalde beperkingen of uitzonderingen op aansprakelijkheid niet toestaan. Als een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen de bepalingen nog steeds worden afgedwongen voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en wordt het niet-afdwingbare deel als gescheiden beschouwd van de overige bepalingen. Dergelijke ongeldige voorwaarden hebben geen invloed op de wettigheid en afdwingbaarheid van andere resterende voorwaarden.

 

12.Volledige overeenkomst
Deze voorwaarden en alle servicegerelateerde beleidslijnen of regels die op deze website zijn geplaatst, vormen een volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn standaard van invloed op uw gebruik van de service.
Als we de uitoefening van onze rechten tegen u niet hebben uitgeoefend of vertraagd, of als we er niet op hebben aangedrongen dat u een van uw verplichtingen onder deze algemene voorwaarden nakomt, betekent dat niet dat we afstand doen van uw rechten en het is niet de bedoeling dat u die heeft verplichtingen niet nakomen.
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze voorwaarden mag niet worden opgevat als nadelig voor de opsteller.

 

13.Toepasselijk recht en jurisdictie
TOEPASSELIJK RECHT
Deze gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

 

14.Wijzigingen
We kunnen van tijd tot tijd verschillende voorwaarden en beleidsregels op de Site wijzigen of bijwerken om wijzigingen in relevante wet- en regelgeving weer te geven. Tenzij anders aangegeven, zijn wijzigingen aan deze Voorwaarden en hun plaatsing op de Website onmiddellijk van kracht. Controleer regelmatig voor de meest recente versie van deze voorwaarden of dit beleid.
Als u niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden, log dan uit van deze website en de Services.
Als u deze website en diensten blijft gebruiken, betekent dit uw goedkeuring en toestemming.

 

15.Neem contact met ons op
We verwelkomen uw vragen en opmerkingen over ons beleid of onze voorwaarden. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons een e-mail sturen: support@mommywish.com.
You have successfully subscribed!